Vira (bibehållen avelsrätt)

Kavinya Fräck och Fantastisk

”Vira”

2016-04-24
Öga ua (distichiasis)
HD A
ED ua
Utställd med EXC

Ägare: Henrik Eriksson & Karin Enqvist